Ιστοποθολογικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της τερηδόνας. Κλινική εικόνα-μορφές της τερηδόνας.

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται, σε ιστολογικό επίπεδο, οι μεταβολές των σκληρών οδοντικών ιστών κατά τη διάρκεια έναρξης και εξέλιξης των τερηδονικών βλαβών. Αναλύονται οι ιστοπαθολογικές ζώνες της τερηδόνας σε αδαμαντίνη και οδοντίνη. Περιγράφονται πως οι τερηδονικές αυτές βλάβες  εμφανίζονται κλινικά στο στόμα και με ποιά μορφή. Τέλος, αναλύεται η συσχέτιση της κλινικής εικόνας των βλαβών με τις ιστοπαθολογικές μεταβολές.

Σημειώσεις

Ιστοποθολογικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της τερηδόνας (PDF)
Κλινική εικόνα τερηδόνας (PDF)


Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Χημικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ δοντιών και στοματικού διαλύματος. Κλινική εικόνα τερηδόνας.

Στην παρούσα διάλεξη περιγράφεται η κλινική εικόνα της τερηδόνας. Η τερηδόνα αποτελεί μια σύνθετη νόσο που χαρακτηρίζεται από κύκλους απομεταλλικοποίησης και επαναμεταλλικοποίησης των ιστών με μεταβαλλόμενο ρυθμό και διάρκεια. Ο λόγος αυτός καθιστά δύσκολο τον σαφή προσδιορισμό της έκτασης της βλάβης και του ρυθμού εξέλιξής της. Η κλινική εικόνα των σκληρών οδοντικών ιστών αποτελεί συνισταμένη των παραμέτρων που εμπλέκονται στην τερηδονική διεργασία.