Χημικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ δοντιών και στοματικού περιβάλλοντος. Απομεταλλικοποίηση-επαναμεταλλικοποίηση.

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι χημικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ δοντιών και στοματικού περιβάλλοντος κατά την τερηδονική διαδικασία. Αναλύονται οι όροι απομεταλλικοποίηση-επαναμεταλλικοποίηση και παρατίθενται οι φυσικοχημικές αντιδράσεις που οδηγούν στη έναρξη σχηματισμού των βλαβών καθώς και οι αντίστοιχες που λαμβάνουν χώρα κατά την επούλωση και επιδιόρθωση των βλαβών.

Σημειώσεις

Χημικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ δοντιών και στοματικού περιβάλλοντος. Απομεταλλικοποίηση-επαναμεταλλικοποίηση (PDF)


Παρουσιάσεις

Χημικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ δοντιών και στοματικού περιβάλλοντος. Απομεταλλικοποίηση-επαναμεταλλικοποίηση (PDF)


Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Χημικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ δοντιών και στοματικού περιβάλλοντος. Απομεταλλικοποίηση-επαναμεταλικοποίηση.

Στην παρούσα διάλεξη παρουσιάζονται οι χημικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ δοντιών και στοματικού περιβάλλοντος. Απομεταλλικοποίηση-επαναμεταλικοποίηση. Χημική σύνθεση των οδοντικών ιστών.