ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ ΙΙ. Ο ρόλος του ξενιστή και των υδατανθράκων.

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο ρόλος του ξενιστή και των υδατανθρακών στην αιτιοπαθογένεια της τερηδόνας. Αναλύεται με ποιο μηχανισμό το σάλιο δρα προστατευτικά στη τερηδονική διεργασία. Περιγράφεται πως η ποσότητα, η συχνότητα αλλά και η μορφή της λήψης των υδατανθράκων εμπλέκονται στην τερηδονική διεργασία.

Σημειώσεις

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΙΙ. Ο ρόλος του ξενιστή και των υδατανθράκων (PDF)


Παρουσιάσεις

Ο ρόλος του ξενιστή και των υδατανθράκων (PDF)


Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Αιτιοπαθογένεια ΙΙ Ο ρόλος του ξενιστή και των υδατανθράκων.

Στην παρούσα διάλεξη παρουσιάζεται ρόλος του ξενιστή και των υδατανθράκων.