Η οδοντιατρική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

10η Διάλεξη: Η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Οδηγίες ης Ε.Ε. που αφορούν στους Οδοντιάτρους.