Έλεγχος της ποιότητας των οδοντιατρικών υπηρεσιών.

8η Διάλεξη: Γιατί είναι απαραίτητη η διαχείριση στην ποιότητα στην Οδοντιατρική. Τα νέα δεδομένα στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Ιστορικά στοιχεία στην διαχείριση ποιότητας.

Διαχείριση ποιότητας στην Οδοντιατρική