Ασφαλιστικά και δεοντολογικά θέματα.

7η Διάλεξη: Η ευθύνη των οδοντιάτρων για πράξεις ή παραλείψεις κατα την άσκηση του επαγγέλματος. Πειθαρχικά παραπτώματα, ποινές. Δεοντολογικός κανονισμός Οδοντιάτρων. Ασφαλιστικό.

Δεοντολογικά και ασφαλιστικά θέματα