Διαχείριση ανθρώπινων πόρων.

6η Διάλεξη: Ο ρόλος του υπεύθυνου διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Επικοινωνία. Υποκίνηση.

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων