Επαγγελματικά νοσήματα, έλεγχος λοιμώξεων, τεχνικές καθαρισμού και αποστείρωσης εργαλείων, διαχείριση μολυσματικών ασθενιών.

5η Διάλεξη: Έλεγχος των λοιμώξεων στην οδοντιατρική. Νεότερες τάσεις και προδιαγραφές που διέπουν τον καθαρισμό και την αποστείρωση των σηπτικών οδοντιατρικών εργαλείων. Σύγχρονες απόψεις για γενικό εξοπλισμό, απολυμαντικά, απορρίματα.