Λογιστικά - φορολογικά θέματα.

3η Διάλεξη: Στην παρούσα διάλεξη παρουσιάζονται θέματα σχετιζόμενα με τη λογιστική-φορολογική λειτουργία του Οδοντιατρείου.