Τεχνικά θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας οδοντιατρείου.

2η Διάλεξη: Στην παρούσα διάλεξη παρουσιάζονται τεχνικά θέματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός Οδοντιατρείου.

Τεχνικά θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας οδοντιατρείου