Εισαγωγή στο μάθημα. Περίγραμμα ενοτήτων, δικαιώματα και υποχρεώσεις προς το κοινωνικό σύνολο.

1η Διάλεξη: Στην παρούσα διάλεξη γίνεται μια εισαγωγή στο μάθημα, παρουσιάζεται ένα περίγραμμα των ενοτήτων καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις προς το κοινωνικό σύνολο.