Αντιμετώπιση τερηδονικών βλαβών μικρής και μεγάλης έκτασης