Οδοντική Χειρουργική Ι

Γεώργιος Βουγιουκλάκης

Περιγραφή

Το μάθημα της Οδοντικής Χειρουργικής Ι, έχει σκοπό την απόκτηση των βασικών θεωρητικών γνώσεων της Οδοντικής Χειρουργικής και αρχικών δεξιοτήτων στις συνηθέστερες τεχνικές αποκατάστασης, μέσα από την εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών σε περιβάλλον προσομοίωσης στόματος.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Ο φοιτητής στο τέλος του 5ου εξαμήνου θα πρέπει να:

1. Παραθέτει τα στοιχεία που πρέπει να πληρεί μια αποδεκτή αποκατάσταση και τις βασικές ιδιότητες που θα πρέπει να διαθέτει ένα εμφρακτικό υλικό.

2. Αναφέρει τις φυσικομηχανικές ιδιότητες της αδαμαντίνης και οδοντίνης.

3. Περιγράφει τα κλινικά και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (δραστηριότητα, ταχύτητα εξέλιξης) όλων των τύπων τερηδόνων, και να παραθέτει τις υπάρχουσες διαγνωστικές τεχνικές με τις ιδιαιτερότητες τους.

4. Προσδιορίζει τις ιδιαιτερότητες της αυχενικής περιοχής του δοντιού, να ταξινομεί τις μη τερηδονικές βλάβες, να περιγράφει τα κλινικά χαρακτηριστικά, τα αίτια πρόκλησης τους καθώς και τα επιδημιολογικά τους στοιχεία.

5. Περιγράφει το σύγχρονο πρότυπο διαχείρισης της τερηδόνας, να εξηγεί την έννοια του τερηδονικού κινδύνου, να απαριθμεί και αναλύει τους παράγοντες που οδηγούν στον προσδιορισμό του, να γνωρίζει τις ομάδες και τα κριτήρια ένταξης σε αυτές καθώς και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα διαχείρισης.

6. Να γνωρίζει τις αιτίες δημιουργίας και αντιμετώπισης των αυχενικών αποτριβών και διαβρώσεων και να μπορεί να αποκαθιστά σωστά τις βλάβες αυτές.

7. Να αποφασίζει σωστά για την χρήση υλικών κάλυψης των οπών και σχισμών και τις τεχνικές χρήσης τους.

8. Να αποφασίζει τη χρήση και να εφαρμόζει σωστά τις τεχνικές Προληπτικής έμφραξης οπών και σχισμών.

9. Απαριθμεί τις βασικές αρχές αποκοπής, τις υπάρχουσες τεχνικές και τα εργαλεία κοπής υγιών, τερηδονισμένων οδοντικών ιστών και υλικών αποκαταστάσεων, να εξηγεί τους μηχανισμούς κοπής, την αποτελεσματικότητα και την επίδραση τους στον πολφό και στους οδοντικούς ιστούς.

10. Χειρίζεται τα κλασσικά εργαλεία κοπής σκληρών οδοντικών ιστών, τα εργαλεία διαμόρφωσης κοιλοτήτων, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και λείανσης υλικών.

11. Ταξινομεί τις κοιλότητες τόσο κατά Black όσο και με άλλα συστήματα, να γνωρίζει την ορολογία τους και να περιγράφει τις μηχανικές και βιολογικές αρχές διαμόρφωσης τους.

12. Διαμορφώνει όλες τις τυπικές κατά Black κοιλότητες σε πλαστικά δόντια, σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον Εργαστηριακό Οδηγό.

13. Αποκόπτει υγιείς και τερηδονισμένους οδοντικούς ιστούς σε φυσικά εξαχθέντα δόντια, διαμορφώνοντας κοιλότητες σύμφωνα με τις αρχές αποκοπής οδοντικών ιστών και με βάση το εμφρακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.

14. Περιγράφει τα ερεθίσματα και τους μηχανισμούς πρόκλησης πολφικής βλάβης, να προσδιορίζει τους παράγοντες που καθορίζουν την αναγκαιότητα για προστασία και να περιγράφει τη σύνθεση και τα βασικά χαρακτηριστικά των υλικών προστασίας.

15. Χειρίζεται και να τοποθετεί τα υλικά προστασίας σε αποκαταστάσεις αμαλγάματος και σύνθετης ρητίνης, ποικίλου βάθους σε πλαστικά και φυσικά εξαγχθέντα δόντια, σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον Εργαστηριακό Οδηγό.

16. Περιγράφει τη σύνθεση, αντίδραση πήξης, δομή, τύπους, φυσικομηχανικές, βιολογικές ιδιότητες των υλικών: αμάλγαμα, σύνθετη ρητίνη, υαλοϊονομερής κονία, κεραμικό, εργαστηριακά πολυμερή και να προσδιορίζει τις κλινικές προεκτάσεις τους.

17. Χειρίζεται, τοποθετεί και διαμορφώνει το αμάλγαμα, σύνθετη ρητίνη, υαλοϊονομερή κονία σε τυπικές κοιλότητες πλαστικών και φυσικών εξαγχθέντων δοντιών, σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον Εργαστηριακό Οδηγό.

18. Περιγράφει τις αρχές συγκόλλησης στους οδοντικούς ιστούς, τα βασικά στοιχεία σύνθεσης των συγκολλητικών παραγόντων πολυμερών, τους μηχανισμούς μέσω των οποίων συγκολλούνται.

19. Περιγράφει τη σύνθεση, μηχανισμούς πήξης, χαρακτηριστικά και να αναφέρει την κλινική χρήση των ρητινωδών κονιών.

20. Να χειρίζεται και να τοποθετεί τους συγκολλητικούς παράγοντες σε αποκαταστάσεις συνθέτων ρητινών σε φυσικά εξαγχθέντα δόντια, σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες.

21. Ονοματίζει τους τύπους των μηχανικών συγκρατητικών μέσων και τεχνικών, να περιγράφει τα χαρακτηριστικά τους και να παραθέτει τις κλινικές χρήσεις τους.

22. Τοποθετεί καρφίδες και άξονες σε εκτεταμένες αποκαταστάσεις αμαλγάματος επί φυσικών εξαχθέντων δοντιών ακολουθώντας τα κλινικά στάδια και κριτήρια που περιγράφονται στον Εργαστηριακό Οδηγό.

23. Να μπορεί να χρησιμοποιεί σωστά έμμεσες σύνθετες ρητίνες σε ένθετες Ιης και ΙΙης ομάδας κοιλότητες.

24. Εξηγεί τους τρόπους που οι αποκαταστάσεις αλληλεπιδρούν με το περιοδόντιο και τη σύγκλειση.

25. Παραθέτει τις βασικές αρχές οδοντικής αισθητικής, χρώματος και σχέσης χρώματος-οδοντικών ιστών.

26. Αναφέρει τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των αποκαταστάσεων και τη βαθμονόμηση τους με βάση τα επίσημα συστήματα που υπάρχουν.

Περιεχόμενο μαθήματος

Γενικές αρχές αποκατάστασης και υλικών. Διάγνωση τερηδόνας. Μη τερηδονικές αυχενικές οδοντικές βλάβες. Τερηδονικός κίνδυνος και διαχείριση τερηδόνας. Αποκοπή και αφαίρεση σκληρών οδοντικών ιστών και υλικών. Εμφρακτικά υλικά – αμάλγαμα, σύνθετη ρητίνη, υαλοϊονομερής κονία, κεραμικό, εργαστηριακά πολυμερή. Συγκράτηση και αποκαταστάσεις - μηχανική, μικρομηχανική, χημική. Προστασία πολφού σε αποκαταστάσεις. Περιοδόντιο και αποκαταστάσεις. Αντιμετώπιση αρχόμενων τερηδόνων. Αποκατάσταση τερηδονικών βλαβών με σχηματισμό κοιλότητας. Αποκατάσταση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια οδοντικών ιστών. Αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων δοντιών. Κλινική αξιολόγηση αποκαταστάσεων.

Μέθοδοι διδασκαλίας
  • Διαλέξεις.
  • Εργαστηριακή άσκηση.
Μέθοδοι αξιολόγησης
  • Παρακολούθηση του 50% των παραδόσεων.
  • Επιτυχής περάτωση των εργαστηριακών ασκήσεων.
  • Επιτυχής απόδοση στην πρακτική δοκιμασία.
  • Επιτυχής εξέταση στις 2 ενδιάμεσες αξιολογήσεις.
  • Επιτυχής τελική εξέταση.
Διδάσκοντες

Βουγιουκλάκης Γεώργιος

Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής
Οδοντιατρική Σχολή


Αναλυτικό Βιογραφικό

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -