Οδοντικές Παρασκευές, Μέρος Β΄

6η Διάλεξη: Στη διάλεξη αυτή περιγράφονται τα βήματα οι τεχνικές αλλά και οι αρχές που χρησιμοποιούνται στις οδοντικές παρασκευές. Εστιάζεται στις οδοντικές παρασκευές των πίσω δοντιών και εμπρόσθιων δοντιών και στον τρόπο που αυτά πρέπει να τοποθετηθούν στην γνάθο.

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Οδοντικές Παρασκευές, Μέρος Β΄
Οδοντικές Παρασκευές Ι

Στα βίντεο αυτά γίνεται ανάλυση και επίδειξη παρασκευής προσθίων και οπισθίων δοντιών με αύλακες ελεγχόμενου βάθους. Δείχνονται τα στάδια ωστε να επιτευχθεί το κατάλληλο σχήμα συγκράτησης στο παρασκευασμένο δόντι.