Λήψη αρχικού αποτυπώματος για κατασκευή εκμαγείου μελέτης

2η Διάλεξη: Στη διάλεξη αυτή βλέπουμε τι σημαίνει ρίκνωση και τι σπάλγωση, όροι που αφορούν την αποτύπωση με αλγινικό. Επιπλέον, αφού πάρουμε αποτύπωση της οδοντοστοιχίας, βλέπουμε τον τρόπο που προχωράμε στην κατασκευή του εκμαγείου μελέτης, και εξετάζουμε σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να φτιάξουμε τέτοια εκμαγεία.

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Λήψη αρχικού αποτυπώματος για κατασκευή εκμαγείου μελέτης
Εκμαγείο Μελέτης

Μετά τη λήψη του αλγινικού σε σύντομο χρόνο πρέπει να κατασκευαστεί το εκμαγείο μελέτης. Στο βίντεο αυτό γίνεται επίδειξη κατασκευής των εκμαγείων αυτών με σκληρή γύψο (moldano).