Συγκράτηση αποκαταστάσεων-Μηχανικές μέθοδοι.

7η Διάλεξη: Στόχοι και υλικά αποκατάστασης. Εργαλεία και τεχνικές.