Οδοντική Χειρουργική II

Γεώργιος Βουγιουκλάκης

Περιγραφή

Το μάθημα της Οδοντικής Χειρουργικής ΙΙ έχει ως σκοπό την διάγνωση, αναχαίτιση και αποκατάσταση των τερηδονικών βλαβών καθώς επίσης και άλλων παθήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών με βάση τις βιολογικές αρχές και με στόχους την απόδοση της λειτουργικότητας και παράλληλα της αισθητικής στο πλαίσιο της ολικής στοματικής αποκατάστασης.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Ο φοιτητής στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να:

1. Συμπληρώνει το οδοντιατρικό ιστορικό, να προσδιορίζει σε ασθενείς την ομάδα τερηδονικού κινδύνου τους και να διαμορφώνει, κατά περίπτωση, ολοκληρωμένα σχέδια αντιμετώπισης της τερηδόνας.

2. Διαγιγνώσκει κλινικά και ακτινογραφικά κάθε μορφή τερηδονικής βλάβης, να συσχετίζει κλινική και ιστολογική εικόνα και να αφαιρεί αποτελεσματικά τους τερηδονισμένους ιστούς.

3. Αξιολογεί την ποιότητα των αποκαταστάσεων (που ήδη υπάρχουν τον ασθενή ή που ο ίδιος πραγματοποιεί), σύμφωνα με τα αποδεκτά συστήματα κλινικών κριτηρίων.

4. Αντιμετωπίζει κλινικά, αρχόμενες τερηδονικές βλάβες, επιλέγοντας τον κατάλληλο τρόπο διαχείρισης τους και να πραγματοποιεί κάλυψη οπών/ σχισμών και μικροσυντηρητικές αποκαταστάσεις, όπου απαιτείται.

5. Αντιμετωπίζει κλινικά, μέτριας έκτασης τερηδονικές βλάβες, επιλέγοντας και εφαρμόζοντας την κατάλληλη τεχνική αποκατάστασης.

6. Αντιμετωπίζει κλινικά αυχενικές μη τερηδονικές βλάβες και τερηδόνες ρίζας, προσδιορίζοντας τα αίτια πρόκλησης τους, επιλέγοντας και εφαρμόζοντας τον κατάλληλο τρόπο διαχείρισης και αποκατάστασης.

7. Επιλέγει κατά περίπτωση την κατάλληλη τεχνική και συγκρατητικό μέσο σε περιπτώσεις εκτεταμένης απώλειας οδοντικών ιστών.

8. Αντιμετωπίζει κλινικά, εκτεταμένες τερηδονικές βλάβες σε ενδοδοντικά και μη θεραπευμένα δόντια .

9. Επιλέγει κατά περίπτωση την κατάλληλη τεχνική αντιμετώπισης αισθητικών προβλημάτων, να περιγράφει τα κλινικά στάδια πραγματοποίησης της και να εφαρμόζει κάποιες από αυτές.

Περιεχόμενο μαθήματος

Κλινική διάγνωση διαφόρων μορφών τερηδόνας και άλλων μορφών οδοντικών βλαβών. Κλινική εξέταση και αξιολόγηση αποκαταστάσεων. Μελέτη περιπτώσεων και κλινική εφαρμογή. Συγκράτηση αποκαταστάσεων. Θεωρητική προσέγγιση, μελέτη περιπτώσεων και πρακτική εφαρμογή (Κοιλότητες, Καρφίδες, Άξονες, Αδροποίηση, Συγκόλληση). Προστασία πολφού. Μελέτη περιπτώσεων και πρακτική εφαρμογή. Μη τερηδονικές αυχενικές οδοντικές βλάβες. Μελέτη περιπτώσεων και πρακτική εφαρμογή. Αντιμετώπιση αρχόμενων τερηδόνων-Μελέτη περιπτώσεων και κλινική εφαρμογή. Αντιμετώπιση τερηδόνων με σχηματισμό κοιλότητας -Μελέτη περιπτώσεων και κλινική Εφαρμογή. Αντιμετώπιση τερηδόνων με εκτεταμένη απώλεια ιστών. Μελέτη περιπτώσεων και κλινική εφαρμογή. Αντιμετώπιση δοντιών με κάταγμα. Μελέτη περιπτώσεων. Αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων δοντιών - Μελέτη περιπτώσεων. Περιοδόντιο και αποκαταστάσεις-Eιδικές κλινικές περιπτώσεις.

Μέθοδοι διδασκαλίας
  • Σεμινάρια σε ομάδες.
  • Κλινική άσκηση στα πλαίσια της ΚΣΑΑ.
Διδάσκοντες

Βουγιουκλάκης Γεώργιος

Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής
Οδοντιατρική Σχολή


Αναλυτικό Βιογραφικό

Ενότητες

1η Διάλεξη: Η διάλεξη έχει ως θέμα τη διάγνωση της τερηδόνας (Μέσα εντόπισης)

2η Διάλεξη: Η διάλεξη έχει ως θέμα τον τερηδονικό κίνδυνο.

3η Διάλεξη: Η διάλεξη έχει ως θέμα την αντιμετώπιση αρχόμενων τερηδόνων.

4η Διάλεξη: Η διάλεξη έχει ως θέμα τις σύνθετες ρητίνες. Παρουσίαση υλικού και χρήση. Πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα υλικά.

Λέξεις-κλειδιά: composite, resins, σύνθετες, ρητήνες, φωτοπελιμερισμός.

5η Διάλεξη: Βλάβες που εντοπίζονται στην αυχενική περιοχή του δοντιού. Βλάβες βακτηριακής και μή βακτηριακής αιτιολογίας. Κλινικοστατιστικές μελέτες. Διαχείρηση πρόληψη μή τερηδονικών αυχενικών βλαβών. Αποκαταστάεις αυχενικών βλαβών.

6η Διάλεξη: Η θεωρία του χρώματος πάνω στην Οδοντική Χειρουργική. Συστήματα κατάταξης χρωμάτων, μέτρηση και παράμετροι του χρώματος. Χρώματα και όραση. Φωτισμός.Το χρώμα των δοντιών.

7η Διάλεξη: Στόχοι και υλικά αποκατάστασης. Εργαλεία και τεχνικές.

8η Διάλεξη: Είδη καταγμάτων οδοντικών ιστών, πρόγνωση, κλινικά στάδια, αντιμετώπιση.

9η Διάλεξη: Η οδοντική αισθητική στην κλινική οδοντιατρική πράξη, συνιστώμενη απο το σχήμα, το μέγεθος, τη θέση και το χρώμα των δοντιών, αλλά και τον τρόπο που αυτά εμπλέκονται με τους μαλακούς στοματικούς και περιστοματικούς ιστούς.

10η Διάλεξη. Η διάλεξη έχει ως θέμα την αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών pictorial.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -