Το χρώμα των δοντιών και η Επιλογή χρώματος στην Οδοντική Χειρουργική (οδηγός).

6η Διάλεξη: Η θεωρία του χρώματος πάνω στην Οδοντική Χειρουργική. Συστήματα κατάταξης χρωμάτων, μέτρηση και παράμετροι του χρώματος. Χρώματα και όραση. Φωτισμός.Το χρώμα των δοντιών.