Υλικά αποκαταστάσεων-Υαλοϊονομερείς,κεραμικά, πολυμερή.

4η Διάλεξη: Η διάλεξη έχει ως θέμα τις σύνθετες ρητίνες. Παρουσίαση υλικού και χρήση. Πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα υλικά.

Λέξεις-κλειδιά: composite, resins, σύνθετες, ρητήνες, φωτοπελιμερισμός.