Ρύπανση Υδάτων

Το οξυγόνο στα υδάτινα διαλύματα, ο κύκλος του άνθρακα, θρεπτικά συστατικά, φυτοφάρμακα, πολυχλωριομένα διφαινύλια, η μικροβιολογία του νερού, τα απορρυπαντικά, οι πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες, απορρίματα, ραδιονουκλίδια στο περιβάλλον, τα βαρέα μέταλλα.

Παρουσιάσεις

Διαλυμένο οξυγόνο στα υδάτινα διαλύματα [PDF]
Ο κύκλος του άνθρακα [PDF]
Θρεπτικά συστατικά [PDF]
Φυτοφάρμακα, PPPs [PDF]
Πολυχλωριωμένα διφαινύλια, PCBs,TBT [PDF]
Μικροβιολογία νερού [PDF]
Απορρυπαντικά [PDF]
Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες [PDF]
Απορρίματα στο περιβάλλον [PDF]
Ραδιονουκλίδια και περιβάλλον [PDF]
Βαρέα μέταλλα [PDF]


Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Διαλυμένο οξυγόνο στα υδάτινα διαλύματα, Μέρος Α'
Διαλυμένο οξυγόνο στα υδάτινα διαλύματα, Μέρος Β'
Ο κύκλος του άνθρακα, Μέρος Α'
Ο κύκλος του άνθρακα, Μέρος Β'
Θρεπτικά συστατικά, Μέρος Α'
Θρεπτικά συστατικά, Μέρος Β'
Θρεπτικά συστατικά, Μέρος Γ'
Φυτοφάρμακα, PPPs, Μέρος Α'
Φυτοφάρμακα, PPPs, Μέρος Β'
Πολυχλωριωμένα διφαινύλια, PCBs,TBT, Μέρος Α'
Πολυχλωριωμένα διφαινύλια, PCBs,TBT, Μέρος Β'
Μικροβιολογία νερού, Μέρος Α'
Μικροβιολογία νερού, Μέρος Β'
Απορρυπαντικά, Μέρος Α'
Απορρυπαντικά, Μέρος Β'
Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες, Μέρος Α'
Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες, Μέρος Β'
Απορρίματα στο περιβάλλον, Μέρος Α'
Απορρίματα στο περιβάλλον, Μέρος Β'
Ραδιονουκλίδια και περιβάλλον, Μέρος Α'
Ραδιονουκλίδια και περιβάλλον, Μέρος Β'
Βαρέα μέταλλα, Μέρος Α'
Βαρέα μέταλλα, Μέρος Β'
Βαρέα μέταλλα, Μέρος Γ'
Βαρέα μέταλλα, Μέρος Δ'