Ζωολογία Ι

Ενότητες

Ενότητα 16: Τριλοβίτες, Χηληκεραιωτά και Μυριάποδα

Τα Αρθρόποδα είναι το πιο μεγάλο, πιο άφθονο και ποικίλο ζωϊκό φύλο. Η κυριαρχία των Αρθροπόδων εξηγείται ίσως καλύτερα από τις προσαρμογές που έγιναν εφικτές λόγω του επιδερμιδιακού εξωσκελετού και του μικρού τους μεγέθους. Άλλα σημαντικά στοιχεία είναι τα αρθρωτά εξαρτήματα, η αναπνοή με τραχείες, τα ευαίσθητα αισθητήρια όργανα, η σύνθετη συμπεριφορά και η μεταμόρφωση.  Στην ενότητα εξετάζονται: Υποφύλο Τριλοβίτες, Υποφύλο Χηληκεραιωτά, Ομοταξία Μηρόστομα (Ευρυπτερίδια, Ξιφοσουρίδια), Ομοταξία Πυκνογονίδια, Ομοταξία Αραχνίδια (Αράχνες, Σκορπιοί, Φαλάγγια, Ακάρεα), Υποφύλο Μυριάποδα (Χειλόποδα, Διπλόποδα).

Λέξεις - Κλειδιά: Αρθρόποδα, Τριλοβίτες, Χηληκεραιωτά, Μηρόστομα, Ευρυπτερίδια, Ξιφοσουρίδια, Πυκνογονίδια, Αραχνίδια, Φαλάγγια, Ακάρεα, Μυριάποδα, Χειλόποδα, Διπλόποδα, Παυρόποδα, Σύμφυλα, Φυλογένεση Αρθροπόδων, Ταξινόμηση Αρθροπόδων, Ταξινόμηση Χηληκεραιωτών, Ταξινόμηση Μυριαπόδων.

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 16. Τριλοβίτες, Χηληκεραιωτά και Μυριάποδα. Διάλεξη 1η.

Αρθρόποδα:Γενικά χαρακτηριστικά. Ανάπτυξη. Εκδύσεις. Φυλογένεση. Υπόφυλο Τριλοβίτες. Υπόφυλο Χηληκεραιωτά. Ομοταξία Μερόστομα. Υφομοταξία Ευρυπτερίδια. Υφομοταξία Ξιφοσουρίδια. Ομοταξία Πυκνογονίδια. Ομοταξία Αραχνίδια. Τάξη Αράχνες. Τάξη Σκορπιονίδια.

Ενότητα 16. Τριλοβίτες, Χηληκεραιωτά και Μυριάποδα. Διάλεξη 2η

Τάξη Σκορπιονίδια: Σκορπιοί. Τάξη Φαλάγγια. Τάξη Ψευδοσκορπιοί. Τάξη Γαλεώδη. Φυλογένεση των Χηληκεραιωτών και των Αραχνιδίων. Υπόφυλο Μονοσκελή. Υπερομοταξί αΜυριάποδα. Ομοταξία χειλόποδα. Ομοταξία Διπλόποδα. Ομοταξία Σύμφυλα. Ομοταξία Παυρόποδα.

 

Παραδόσεις

Ενότητα 16. Τριλοβίτες, Χηληκεραιωτά και Μυριάποδα (PDF)
Ενότητα 16. Τριλοβίτες, Χηληκεραιωτά και Μυριάποδα (PPT)

 

Εργαστήρια

Ενότητα 16. Εργαστηριακή Άσκηση Μυριάποδα (PPT)
Ενότητα 16. Εργαστηριακή Άσκηση Χηληκεραιωτά (PPT)
Ενότητα 16. Εργαστηριακή Άσκηση Μυριάποδα (PDF)
Ενότητα 16. Εργαστηριακή Άσκηση Χηληκεραιωτά (PDF)

 

Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

Εργαστηριακή Άσκηση ΠΡΟΑΘΡΟΠΟΔΑ, ΧΗΛΗΚΕΡΑΙΩΤΑ, ΜΥΡΙΑΠΟΔΑ (DOC)
Εργαστηριακή Άσκηση ΠΡΟΑΘΡΟΠΟΔΑ, ΧΗΛΗΚΕΡΑΙΩΤΑ, ΜΥΡΙΑΠΟΔΑ (PDF)