Ζωολογία Ι

Ενότητες

Ενότητα 9 : Σπόγγοι και Πλακόζωα

Σπόγγοι

Παρουσιάζονται οι θεωρίες για την προέλευση των μεταζώων και εξετάζεται αναλυτικά το φύλο των Ποροφόρων ή Σπόγγων. Αναφέρονται οι τύποι οργάνωσης του σώματος, τα είδη κυττάρων και σκελετικών στοιχείων καθώς και οι τρόποι αναπαραγωγής. Συζητείται η ταξινόμηση, η προέλευση και οι φυλογενετικές σχέσεις των Σπόγγων. Σύντομη αναφορά γίνεται στο φύλο Πλακόζωα.

 

Λέξεις - Κλειδιά: Φύλο Ποροφόρα, Ομοταξία Ασβεστόσπογγοι, Ομοταξία Εξακτενιλλίδες ή Υαλόσπογγοι, Ομοταξία Δημόσπογγοι, Φύλο Πλακόζωα.

 

Παραδόσεις

Ενότητα 9. Σπόγγοι και Πλακόζωα (PDF)
Ενότητα 9. Σπόγγοι και Πλακόζωα (PPT)

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 9. Εργαστηριακή Άσκηση Σπόγγοι - Κνιδόζωα.

Εισαγωγικό: Μορφή Σπόγγων. Απλούστερη μορφή Σπόγγων. βελόνες Σπόγγου. Ομοταξίες Σπόγγων. Φύλο Κνιδόζωα. Ομοταξί αΚνιδοζώων. Τυπικές μορφές Κνιδοζώων -Πολύποδα. υδρόζωα. Δομή Αποικιακού Υδρόζωου. Τομή Ύδρας. Αναπαραγωγικός κύκλος Obelia. Σκυφόζωα. Δομή εφύρας Σκυφομέδουσας. Σταυρόζωα. Κυβόζωα. Ανθόζωα. Παρασκευάσματα.

Ενότητα 9. Σπόγγοι και Πλακόζωα.

Η προέλευση των Μεταζώων. Θεωρία του συγκυτιακού βλεφαριδοφόρου. Χοανομαστιγωτά. Θεωρία του αποικιακού μαστιγοφόρου προγόνου. Θεωρία πολυφυλετικής προέλευσης. Φύλο Ποροφόρα ή Σπόγγοι. Τύποι συστήματος αγωγών στους Σπόγγους. Εξέλιξη της μορφής των Σπόγγων. Τα κύτταρα των Σπόγγων. Χοανοκύτταρα. Οι λειτουργίες των Σπόγγων. Αναπαραγωγή. Ομοταξίες Σπόγγων. Σαρκοφάγοι Σπόγγοι. Χαρακτηριστικά Ποροφόρων. Φύλο Πλακόζωα.

 

Εργαστήρια

Ενότητα 9. Εργαστηριακή Άσκηση Σπόγγοι και Κνιδόζωα (PDF)
Ενότητα 9. Εργαστηριακή Άσκηση Σπόγγοι και Κνιδόζωα (PPT)

 

Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

Εργαστηριακή Άσκηση ΣΠΟΓΓΟΙ-ΚΝΙΔΟΖΩΑ (DOC)
Εργαστηριακή Άσκηση ΣΠΟΓΓΟΙ-ΚΝΙΔΟΖΩΑ (PDF)

 

Βίντεο

Ενότητα 9. "Esponjas-circulacao da agua"

Σπόγγοι - Διήθηση νερού

Ενότητα 9. "Sponge Reproduction"

Αναπαραγωγή σπόγγου.

Ενότητα 9. "Sponges: Filter Feeding Made Visible"

Διήθηση στους Σπόγγους