3. Οι θρησκείες του ανθρώπου στη ζώνη της Γεωργικής Επανάστασης

Οι θρησκείες του ανθρώπου στη ζώνη της Γεωργικής Επανάστασης.

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Οι θρησκείες του ανθρώπου στη ζώνη της Γεωργικής Επανάστασης - Διάλεξη 7

Σύντομη περιγραφή: Παρουσίαση του Χριστιανισμού (Σχίσμα του Χριστιανισμού, ιστορικά Πατριαρχεία, οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη).

Οι θρησκείες του ανθρώπου στη ζώνη της Γεωργικής Επανάστασης - Διάλεξη 6

Σύντομη περιγραφή: Παρουσίαση του Εβραϊσμού (συνέχεια) (ο Ναός του Σολομώντα, διάλυση δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Ρωμανιώτες, Σεφαρδίτες, Ασκεναζίμ).

Οι θρησκείες του ανθρώπου στη ζώνη της Γεωργικής Επανάστασης - Διάλεξη 5

Σύντομη περιγραφή: Παρουσίαση του Ζωροαστρισμού (Περσία, Ζαρατούστρας, οι θεότητες Αχούρα Μάζντα και Αριμάν) - Παρουσίαση του Μιθραϊσμού (Ρώμη, Μίθρας) - Παρουσίαση του Εβραϊσμού (ο Μεσίας).

Οι θρησκείες του ανθρώπου στη ζώνη της Γεωργικής Επανάστασης - Διάλεξη 4

Σύντομη περιγραφή: Παρουσίαση του Ζεν - Παρουσίαση του Κομφουκιανισμού (Κομφούκιος και οι θεωρίες του).

Οι θρησκείες του ανθρώπου στη ζώνη της Γεωργικής Επανάστασης - Διάλεξη 3

Σύντομη περιγραφή: Παρουσίαση του Ινδουισμού (συνέχεια) (κάστες, η κάστα των Νταλίτ - παρίες) -  Παρουσίαση του Βουδισμού (Βούδας -Σιντάρτα, Μοναχοί) - Παρουσίαση του Ταοϊσμού (Κίνα, Λάο Τσε).

Οι θρησκείες του ανθρώπου στη ζώνη της Γεωργικής Επανάστασης - Διάλεξη 2

Σύντομη περιγραφή: Χώρες με πολλές θρησκείες - Διαφορές ανάμεσα στις Ανατολικές και τις Δυτικές θρησκείες - Παρουσίαση του Ινδουισμού (Ιερά βιβλία - βέδδες, Ουπανισάδες, Βράχμα, Ασκητές).

Οι θρησκείες του ανθρώπου στη ζώνη της Γεωργικής Επανάστασης - Διάλεξη 1

Σύντομη περιγραφή: Είδη θρησκειών και αναλογίες πιστών (Εισαγωγή). 

Οι θρησκείες του ανθρώπου στη ζώνη της Γεωργικής Επανάστασης - Διάλεξη 8

Σύντομη περιγραφή: Παρουσίαση του Χριστιανισμού (συνέχεια)(οι εξελίξεις στη Δυτική Ευρώπη, ο Κολόμβος, οι Ισπανοί κατακτητές –Κονκισταδόρες, ο Προτεσταντισμός).

Οι θρησκείες του ανθρώπου στη ζώνη της Γεωργικής Επανάστασης - Διάλεξη 9

Σύντομη περιγραφή: Παρουσίαση του Χριστιανισμού (συνέχεια)(ο Προτεσταντισμός, η εξάπλωση των Άγγλων - Ερρίκος Η΄, των Ολλανδών και των Γάλλων).

Οι θρησκείες του ανθρώπου στη ζώνη της Γεωργικής Επανάστασης - Διάλεξη 10

Σύντομη περιγραφή: Παρουσίαση του Χριστιανισμού (συνέχεια)(εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία, Γάλλοι Προτεστάντες –Ουγενότοι, εμφύλιος πόλεμος προτεσταντών και καθολικών στη Γερμανία, προτεσταντικές χώρες και ομάδες, κεντρικά σημεία του Προτεσταντισμού).

Οι θρησκείες του ανθρώπου στη ζώνη της Γεωργικής Επανάστασης - Διάλεξη 11

Σύντομη περιγραφή: Παρουσίαση του Ισλάμ (ο Μωάμεθ και το Κοράνι, οι Σουνίτες και οι Σιίτες).

Οι θρησκείες του ανθρώπου στη ζώνη της Γεωργικής Επανάστασης - Διάλεξη 12

Σύντομη περιγραφή: Παρουσίαση του Ισλάμ (συνέχεια)(Ο Σουφισμός και οι Σούφι, η εξάπλωση των Αράβων, οι σημαντικότερες πόλεις του Ισλάμ).