1. Η γη και ο άνθρωπος πριν την Γεωργική Επανάσταση

Η γη και ο άνθρωπος πριν την Γεωργική Επανάσταση.

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Η γη και ο άνθρωπος πριν την Γεωργική Επανάσταση - Διάλεξη 1

Σύντομη περιγραφή: Η γέννηση του ανθρώπου και η σχέση του με το νερό. - Η εξέλιξη του ανθρώπου - Μετακινήσεις ανθρώπων και ανακάλυψη νέων περιοχών.

Η γη και ο άνθρωπος πριν την Γεωργική Επανάσταση - Διάλεξη 2

Σύντομη περιγραφή: Οι πρώτοι άνθρωποι (καρποσυλλέκτες και κυνηγοί) - Ομάδες γλωσσών και διαλέκτων.