Μινωικά ανάκτορα. Η περίπτωση της Ζάκρου

Palace of Zakros ruinsΛέξεις κλειδιά: Ζάκρος, Νικόλαος Πλάτων, ανατολική Κρήτη, "οδός Λιμένος", κεντρική αυλή, "αίθουσα Τελετουργιών", "αίθουσα Συμποσίων", “Αίθουσα του Θρόνου”, δεξαμενή καθαρμών, "Τυκτή Κρήνη", εργαστήρια, πινακίδες Γραμμικής Α.

 

Διαφάνειες

Ανάκτορο Ζάκρου

Βιντεοδιαλέξεις

Ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου. Μέρος Α'

Αποτελεί το Α' μέρος της διάλεξης για το ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου. Λέξεις - κλειδιά: Ανάκτορο, Κάτω Ζάκρος. Παρουσίαση: Αρχείο Ανάκτορο Ζάκρου (ppt). Διαφάνειες: 1- 12.

Ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου. Μέρος Β'.

Αποτελεί το Β' μέρος της διάλεξης για το ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου. Λέξεις - κλειδιά: Ανάκτορο, Κάτω Ζάκρος. Παρουσίαση: Αρχείο Ανάκτορο Ζάκρου (ppt). Διαφάνειες: 13 - τέλος.

Αναφορά πηγών

Αναφορά πηγών ενότητας: Ανάκτορο Ζάκρου