Μινωικά ανάκτορα. Η περίπτωση των Μαλίων

Λέξεις κλειδιά: Μάλια, van Effentere, Pelon, βόρεια είσοδος, πλακόστρωτο, αυλές, "Loggia", θεατρικός χώρος, Κέρνος, κουλούρες, αποθήκες, Γραμμική Α.

Φωτογραφία: Αεροφωτογραφία του ανακτόρου των Μαλίων. © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Πηγή: ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Διαφάνειες

Ανάκτορο Μαλίων

Βιντεοδιαλέξεις

Το ανάκτορο των Μαλίων. Μέρος Α'

Αποτελεί το Α' μέρος της διάλεξης για το ανάκτορο των Μαλίων. Λέξεις - κλειδιά: Ανάκτορο, Μάλια. Παρουσίαση: Αρχείο Το ανάκτορο των Μαλίων (ppt). Διαφάνειες: 1 - 3.

Το ανάκτορο των Μαλίων. Μέρος B'

Αποτελεί το Β' μέρος της διάλεξης για το ανάκτορο των Μαλίων. Λέξεις - κλειδιά: Ανάκτορο, Μάλια. Παρουσίαση: Αρχείο Το ανάκτορο των Μαλίων (ppt). Διαφάνειες: 4 - τέλος.

Αναφορά πηγών

Αναφορά πηγών ενότητας: Ανάκτορο Μαλίων