Η Προανακτορική Κρήτη

Λέξεις κλειδιά: Κνωσός, Φαιστός, "Τριγωνική Οικία" Ντέμπλας (Δέμπλας), Μύρτος Φούρνου-Κορυφή, "Θεά της Μύρτου", Βασιλική, Τρυπητή, ρυθμός "Πύργου", "Αγίου Ονουφρίου", "Κουμάσας, "Βασιλικής", Χαμαίζι, Αγία Φωτιά, τραχωτή κεραμική (barbotine), Πρωτομινωική, Μεσομινωική.

 

Φωτογραφία: Θεά της Μύρτου.  © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.  Πηγή: ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Διαφάνειες

Προανακτορική Κρήτη

Βιντεοδιαλέξεις

Προανακτορική Κρήτη. Μέρος Α'.

Αποτελεί το Α' μέρος της διάλεξης για την Προανακτορική Κρήτη. Λέξεις κλειδιά: Προανακτορική Κρήτη, Πρωτομινωική Ι, Φαιστός, Δέμπλα, Πρωτομινωική ΙΙ, Μύρτος, Βασιλική, Κνωσός, Μόχλος, Παλαίκαστρο, Πρωτομινωική ΙΙΙ, Τύλισος. Παρουσίαση: Αρχείο Προανακτορική Κρήτη (ppt). Διαφάνειες: 4-31.

Προανακτορική Κρήτη. Μέρος Β'

Αποτελεί το Β' μέρος της διάλεξης για την Προανακτορική Κρήτη. Λέξεις κλειδιά: Προανακτορική Κρήτη, Σχηματολόγιο κεραμικής, Ρυθμός Βασιλικής, Ρυθμός "Λευκό επί σκοτεινού", Ρυθμός "Σκοτεινό επό λευκού", Μεσομινωική ΙΑ, Κνωσός, Βασιλική, Χαμαίζι, Αγία Φωτιά, Ναπήγεια. Παρουσίαση: Αρχείο Προανακτορική Κρήτη (ppt). Διαφάνειες: 32-52.

Προανακτορική Κρήτη. Μέρος Γ΄

Αποτελεί το Γ' μέρος της διάλεξης για την Προανακτορική Κρήτη. Λέξεις κλειδιά: Ναπήγεια, Σχηματολόγιο κεραμικής, Τραχωτή κεραμική, Πήλινα ομοιώματα, Βιβλιογραφία. Παρουσίαση: Αρχείο Προακανακτορική Κρήτη (ppt). Διαφάνειες: 52-τέλος.

Αναφορά πηγών

Αναφορά πηγών ενότητας: Προανακτορική Κρήτη