Ελεύθερη πρόσβαση, ανοικτή γνώση διαθέσιμη σε όλους

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
Kατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων (NOC117)Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης, Μ. Πετράκη, Ε. ΤσίληA+ 
Ανάπτυξη Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος (NOC102)Κεντρική Ομάδα Έργου "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών"A-