Ανάπτυξη Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος

Κεντρική Ομάδα Έργου "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών"

Περιγραφή

 Πώς δημιουργείται ένα Ανοικτό Ακαδημαϊκό Μάθημα κατά τα πρότυπα του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 2012-2015» μετά το πέρας  του έργου και την παροχή πλήρους υποστήριξης προς τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες του Πανεπιστημίου Αθηνών;

Στο μάθημα αυτό δίνονται βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων με έμφαση στα μέσα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου και τα οποία παραμένουν σε λειτουργία μετά το πέρας του υπό την εποπτεία του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου προς χρήση από τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες. Παράλληλα, παρουσιάζονται καλές πρακτικές για θέματα τα οποία συνήθως ανακύπτουν κατά τη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων, όπως αυτά των πνευματικών δικαιωμάτων και της προσβασιμότητας του εκπαιδευτικού υλικού από ΑμΕΑ.

Στα πλαίσια του έργου και αυτού του μαθήματος, με τον όρο «Ανοικτό Ακαδημαϊκό Μάθημα» θα νοείται ένα μάθημα προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ή αυτοδύναμο μέρος τ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα αυτό δίνονται βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων με έμφαση στα μέσα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου και τα οποία παραμένουν σε λειτουργία μετά το πέρας του υπό την εποπτεία του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου προς χρήση από τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες. Παράλληλα, παρουσιάζονται καλές πρακτικές για θέματα τα οποία συνήθως ανακύπτουν κατά τη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων, όπως αυτά των πνευματικών δικαιωμάτων και της προσβασιμότητας του εκπαιδευτικού υλικού από ΑμΕΑ.

Διδάσκοντες

Κεντρική Ομάδα Έργου "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών"

Ενότητες

Αντικείμενο αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι η παρουσίαση γενικών στοιχείων για τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα.
Παρουσιάζεται η δομή ενός τυπικού Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος και το πλαίσιο των προδιαγραφών για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού του.

Βασική συνιστώσα των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων που αναπτύχθηκαν από το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2012-2015)» είναι οι βιντεοδιαλέξεις: διαλέξεις (και άλλες διδακτικές πρακτικές) καταγεγραμμένες στους χώρους διδασκαλίας σε αρχεία βίντεο και διαμορφωμένες σε βιντεοδιαλέξεις με χρήση της πλατφόρμας OpenDelos μέσω της οποίας γίνεται και η δημοσίευσή τους. Μετά το πέρας του έργου, το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου υποστηρίζει τη λειτουργία υποδομών  που επιτρέπουν την ανάπτυξη και διάθεση βιντεοδιαλέξεων και πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτή τη Θεματική Ενότητα δίνονται στοιχεία για τις υποδομές αυτές και τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Αντικείμενο αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι θέματα πνευματικών δικαιωμάτων που συνήθως αναφύονται κατά την ανάπτυξη Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων. Παρουσιάζονται τα βασικά σημεία του νομικού πλαισίου και κατευθυντήριες γραμμές για τη διευθέτηση σχετικών ζητημάτων.

Πηγή εικόνας

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Το περιεχόμενο της ενότητας αυτής περιέχει πληροφορίες γενικού μόνο χαρακτήρα οι οποίες δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως επαγγελματικές νομικές συμβουλές.

Στα πλαίσια του έργου "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2012-2015)" αναπτύχθηκαν, από τη Μονάδα Προσβασιμότητας για φοιτητές με αναπηρία, αναλυτικές οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού (κείμενα και παρουσιάσεις) με χρήση των λογισμικών LibreOffice 4.0, MS-Office 2007, 2010, 2013 και LaTex. Οι οδηγίες αυτές παρουσιάζονται στο διακριτό Ανοικτά Ακαδημαϊκό Μάθημα Οδηγίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -