Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Ο φοιτητής, στο τέλος του 9ου εξαμήνου θα πρέπει:

 1. Να γνωρίζει τη βασική νομοθεσία που διέπει τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος, τη λήψη της άδειας λειτουργίας του οδοντιατρείου, τη Νομοθεσία που σχετίζεται με τη σύναψη συμβάσεων με τα ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και τα βασικά σημεία της Νομοθεσίας της Ευρωπαικής Ενωσης της σχετικής με το Οδοντιατρικό επάγγελμα.
 2. Να κατέχει βασικές παραμέτρους περί τη Δεοντολογία που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος ώστε να αποφεύγει δυσάρεστες εμπλοκές .
 3. Να είναι ενημερωμένος περί των επαγγελματικών νοσημάτων που προσβάλλουν τον οδοντίατρο σε ποσοστά υψηλότερα από εκείνα του γενικού πληθυσμού.
 4. Να γνωρίζει τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του προς το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα τις ασθενέστερες οικονομικά, κοινωνικά και φυσικά ομάδες πληθυσμού ( ΑΜΕΑ, υπερήλικες, ογκολογικοί ασθενείς κλπ).
 5. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές εγγραφής των δαπανών και εσόδων στα από το Νόμο και το Νομικό καθεστώς της λειτουργίας του οδοντιατρείου, προβλεπόμενα βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
 6. Να γνωρίζει τα δικαιώματα των συνεργατών του οδοντοτεχνιτών, βοηθών, γραμματέων και γενικά του προσωπικού που υποστηρίζει τη λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης.
 7. Να είναι ευαισθητοποιημένος προς την ανάγκη της συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης, ώστε να προσφέρει πάντοτε έγκυρη, ασφαλή και σύγχρονη θεραπευτική αγωγή.

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Νομοθεσία (βασικά). Ασφαλιστικά θέματα. (βασικά). Οικονομικά και Εργοδοτικά θέματα. Επιχειρηματικότητα. Λογιστικά. Φορολογικά. Τεχνικά θέματα. Έλεγχος λοιμώξεων. Οδοντιατρική 4 χειρών. Επαγγελματικά νοσήματα. Eκπαιδευτικά θέματα. Ευρωπαική Νομοθεσία. Δεοντολογία και Κοινωνικά θέματα.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ,  των Ι.ΤΖΟΥΤΖΑ ΚΑΙ G. BRIDGES,  Εκδ. Λίτσας, 2013.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Τζούτζας Ιωάννης

Καθηγητής
Οδοντιατρική Σχολή


Αναλυτικό Βιογραφικό

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

 • Σεμιναριακές παραδόσεις.
 • Διδασκαλία μέσω η-τάξη.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Παρακολούθηση του 90% των σεμιναριακών παραδόσεων.
 • Επιτυχής τελική εξέταση.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

NA

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

NA

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές και απόφοιτοι της Οδοντιατρικής Σχολής.