Ελεύθερη πρόσβαση, ανοικτή γνώση διαθέσιμη σε όλους

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Applied Linguistics to Foreign Language Teaching and Learning (ENL5)Evdokia Karavas
Applied Linguistics to Foreign Language Teaching and Learning (ENL6)Bessie Dendrinos
ELT Methods and Practices  (ENL4)Bessie Dendrinos
ELT Methods and Practices  (ENL12)Evdokia Karavas
English and Digital Literacies (ENL10)Bessie Mitsikopoulou
European Perspectives in Foreign Language Learning, Teaching and Assessment (ENL13)Bessie Dendrinos
Postwar American Avant-Garde Art (Μεταπολεμική Αμερικανική Πρωτοπορία) (ENL9)Stamatina Dimakopoulou
Αμερικανικοί Θρύλοι (ENL1)Χριστίνα Ντόκου
Μετάφραση και Θέαμα (ENL3)Μαρία Σιδηροπούλου
Το Σώμα στη Σύγχρονη Αμερικανική Λογοτεχνία (ENL2)Χριστίνα Ντόκου