Ελεύθερη πρόσβαση, ανοικτή γνώση διαθέσιμη σε όλους

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Kατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων (NOC117)Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης, Μ. Πετράκη, Ε. Τσίλη
Ανάπτυξη Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος (NOC102)Κεντρική Ομάδα Έργου "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών"
Ανόργανη Χημική Τεχνολογία/Τμήμα Χημείας (CHEM7)Κωνσταντίνος Χρ. Χασάπης
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Old Οικονομικές και Πολιτικές Εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία (ECON2)Παναγιώτης Πετράκης
Τμήμα Χημέιας - Μάθημα: Χημεία Ατμόσφαιρας (CHEM2)Μιχαήλ Σκούλλος, Ευάγγελος Μπακέας
Τμήμα: Φυσικής - Μάθημα: Φυσική Ωκεανογραφία (PHYS21)Σαράντης Σοφιανός