Η σημειωτική μετάφραση

semioticsΕξετάζονται περιπτώσεις σημειωτικής μετάφρασης (από το χαρτί στην οθόνη), π.χ. όταν ένα διήγημα γίνεται σενάριο, και αναδεικνύονται οι διαφορές και ομοιότητες της διαδικασίας αυτής με την διαγλωσσική μετάφραση, προκειμένου να αναδειχθούν τα όρια της δεύτερης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Νουβέλα, σενάριο, σημειωτική μετάφραση, διαγλωσσική μετάφραση.

Παρουσιάσεις

Unit 8: Intersemiotic translation (PDF)
Unit 8: Intersemiotic translation (PPT)

  

Πολυμεσικό υλικό

Unit 8 Video spot

Η σημειωτική μετάφραση