Μετάφραση και Θέαμα

Μαρία Σιδηροπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει το χειρισμό φαινομένων τα οποία εμπλέκονται στη μεταφορά του μηνύματος μεταξύ ελληνικής και αγγλικής γλώσσας με τη συμμετοχή του θεάματος, όπως συμβαίνει στο θέατρο  ή στον κινηματογράφο (υποτιτλισμός, μεταγώττιση). 

Εξετάζεται ο χειρισμός της ευγένειας σε μεταφράσεις έργων του Πίντερ για την ελληνική σκηνή, η εγγραφή πολιτισμικών ταυτοτήτων σε έργα των Όσκαρ Γουάιλντ και Χιού Λέοναρντ, ο χειρισμός των λογοπαιγνίων στο Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, η εγγραφή πολιτισμικών αξιών σε δύο θεατρικές και δύο κινηματογραφικές εκδοχές του Άμλετ, ο χειρισμός της κοινωνικής διαλέκτου σε μια θεατρική και μια κινηματογραφική εκδοχή του Ωραία μου Κυρία, η μετάφραση για νεαρά ακροατήρια, περιπτώσεις σημειωτικής μετάφρασης (από το χαρτί στην οθόνη), και οι παρεμβάσεις που καθιστούν το λόγο κατάλληλο σε μια υποτιτλισμένη και μια μεταγλωττισμένη εκδοχή της ταινίας κινουμένων σχεδίων Η Παναγία των Παρισίων. Αναδεικνύεται η δυνατότητα που παρέχουν τα περιβάλλοντα αυτά για την επίγνωση και

Περισσότερα  
Κωδικός: ENL3
Κατηγορία: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

interculturalΠαρουσιάζονται οι στόχοι του μαθήματος, η μεθοδολογία, ενδεικτική ανάλυση γλωσσικού υλικού, γίνεται σύνδεση των ευρημάτων με τη θεωρία διαπολιτισμικής επικοινωνίας και με την μεταφρασεολογία.

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαπολιτισμική επικοινωνία, επικοινωνιακές πρακτικές, μεταφρασεολογικές όψεις της συμπεριφοράς των μεταφραστών.

PinterΕξετάζεται ο χειρισμός των στρατηγικών της ευγένειας σε μεταφράσεις έργων του Πίντερ για την ελληνική σκηνή. Η ελληνική διαφοροποιείται από την αγγλική ως προς τις στρατηγικές ευγένειας και αυτό αναδεικνύεται στον τρόπο που οι μεταφραστές επιλέγουν να χειριστούν κάποια γλωσσικά σημεία, σε συνάρτηση με τα είδη θεατρικών έργων του Πίντερ. Η ενότητα συμπεραίνει οτι ο χειρισμός της ευγένειας διαφοροποιείται με κάποιες παραμέτρους που φαίνεται να επηρεάζουν τη δόμηση του μηνύματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Στρατηγικές ευγένειας, διαπολιτισμικά φίλτρα, Πίντερ.

MNDΕξετάζεται ο χειρισμός των λογοπαιγνίων στο Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας σε τέσσερις ελληνικές εκδοχές του έργου. Αναδεικνύονται λόγοι για τους οποίους ο μεταφραστής επιτυγχάνει (ή μη) να δημιουργήσει χιουμοριστικό μήνυμα κατά την αποδοση των λογοπαιγνίων και οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις ως προς την επιλογή της στρατηγικής της απόδοσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Χιούμορ, λογοπαίγνιο, μεταφραστικές στρατηγικές, ασύμβατα πλαίσια, Σαίξπηρ.

Oscar WildeΕξετάζεται η εγγραφή πολιτισμικών ταυτοτήτων σε έργα των Όσκαρ Γουάιλντ και Χιού Λέοναρντ. Παρατηρείται ένα μεταβαλλόμενο επικοινωνιακό ύφος σε διαφορετικές μεταφράσεις των ίδιων έργων και επιχειρείται η επεξήγηση των αλλαγών και η σημασία τους για την ταυτότητα του περιβάλλοντος υποδοχής.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μεταβαλλόμενο επικοινωνιακό ύφος, μεταφράσεις του ίδιου έργου, πακοσμιοποίηση, Οσκαρ Γουάϊλντ, Χιού Λεοναρντ.

HamletΕξετάζεται η εγγραφή πολιτισμικών αξιών σε δύο θεατρικές και δύο κινηματογραφικές εκδοχές του Άμλετ. Αναδεικνύεται η δυνατότητα του θεατρικού μεταφραστή να ελίσσεται και να ‘κατασκευάζει’ σημασία, σε αντίθεση με τον οπτικοακουστικό διαμεσολαβητή ο οποίος δεσμεύεται από το οπτικοακουστικό μήνυμα που συνοδεύει το γλωσσικό.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πολιτισμικές αξίες, σκηνοθετική οπτική, μετάφραση για τη σκηνή, κινηματογραφική παραγωγή, ερμηνεία, υποτιτλισμός, Σαίξπηρ.

My fair ladyΕξετάζεται ο χειρισμός της κοινωνικής διαλέκτου σε μια θεατρική και μια κινηματογραφική εκδοχή του Ωραία μου Κυρία. Αναδεικνύονται οι ευρηματικές μεταφραστικές λύσεις στο θέατρο σε αντίθεση με τις περιορισμένες γλωσσικές δυνατότητες που επιτρέπει η οθόνη προκειμένου να εγγραφεί στο λόγο η μεταβαλλόμενη γλωσσική ταυτότητα της Ελίζας και του πατέρα της.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική διάλεκτος, απόδοση, μεταφραστικές στρατηγικές για τη σκηνή, μεταφραστικές στρατηγικές για την οθόνη.

young audiencesΕξετάζεται η μετάφραση για νεαρά ακροατήρια. Αναδεικνύονται οι αφηγηματικές οπτικές που προωθούν οι μεταφραστές προκειμένου να διασκεδάσουν και να μορφώσουν τα νεαρά ακροατήρια στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Εξετάζονται επίσης οι παρεμβάσεις που καθιστούν το λόγο κατάλληλο σε μια υποτιτλισμένη και μια μεταγλωττισμένη εκδοχή της ταινίας κινουμένων σχεδίων Η Παναγία των Παρισίων και ο αντίκτυπος που ενδέχεται να έχουν οι στρατηγικές αυτές στην γλωσσική ταυτότητα υποδοχής.

 

Λέξεις Κλειδιά: Νεαρό ακροατήριο, επικοινωνιακοί στόχοι, μεταφραστική στρατηγική, σκηνή, οθόνη, γλωσσικές ταυτότητες, υποτιτλισμός, μεταγλώττιση.

semioticsΕξετάζονται περιπτώσεις σημειωτικής μετάφρασης (από το χαρτί στην οθόνη), π.χ. όταν ένα διήγημα γίνεται σενάριο, και αναδεικνύονται οι διαφορές και ομοιότητες της διαδικασίας αυτής με την διαγλωσσική μετάφραση, προκειμένου να αναδειχθούν τα όρια της δεύτερης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Νουβέλα, σενάριο, σημειωτική μετάφραση, διαγλωσσική μετάφραση.

pragmaticsΓίνεται σύνδεση της πραγματολογίας με την μεταφρασεολογική οπτική προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα της πρώτης να περιγράψει και να εξηγήσει φαινόμενα γλωσσικής συμπεριφοράς κατά τη μετάφραση.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πραγματολογία, μεταφραστικές στρατηγικές, προεκτάσεις, σημασία στρατηγικών.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3603
Αρ. Προβολών :  17581

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -