Οπτικές του Ωραία μου Κυρία στη σκηνή και στην οθόνη

My fair ladyΕξετάζεται ο χειρισμός της κοινωνικής διαλέκτου σε μια θεατρική και μια κινηματογραφική εκδοχή του Ωραία μου Κυρία. Αναδεικνύονται οι ευρηματικές μεταφραστικές λύσεις στο θέατρο σε αντίθεση με τις περιορισμένες γλωσσικές δυνατότητες που επιτρέπει η οθόνη προκειμένου να εγγραφεί στο λόγο η μεταβαλλόμενη γλωσσική ταυτότητα της Ελίζας και του πατέρα της.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική διάλεκτος, απόδοση, μεταφραστικές στρατηγικές για τη σκηνή, μεταφραστικές στρατηγικές για την οθόνη.

Παρουσιάσεις

Unit 6: My Fair Lady perspectives on stage and screen (PDF)
Unit 6: My Fair Lady perspectives on stage and screen (PPT)

  

Πολυμεσικό υλικό

Unit 6: Video spot

Οπτικές του Ωραία μου Κυρία στη σκηνή και στην οθόνη