Πληροφορική Ι (MATH361)

Ενότητες

Ενότητα 10: Προσομοίωση

Προσομοίωση. Δομή αλγορίθμων προσομοίωσης. Παράδειγμα επένδυσης. Επένδυση. Παράδειγμα καταδίωξης. Καταδίωξη. Αλγόριθμος καταδίωξης. Η πορεία του ταύρου. Η απόσταση ταύρου πεζοπόρου. Παράδειγμα δυναμικής. Δυναμική. Αλγόριθμος αναπήδησης. Γραφική παράσταση αναπήδησης. Δυναμική πληθυσμών. Πληθυσμός με περιορισμένα αποθέματα τροφής. Αλγόριθμος για θεμελιώδη εξ. Οικολογίας. Αρπακτικά  και λεία. Αλγόριθμος αρπακτικών και λείας.

Λέξεις – κλειδιά: Προσομοίωση, Επένδυση, Καταδίωξη, Δυναμική, Αναπήδηση, Αρπακτικά  και λεία

Σημειώσεις

Προσομοίωση