Πληροφορική Ι (MATH361)

Ενότητες

Ενότητα 6: Αποτελεσματικότητα αλγορίθμων

Αποτελεσματικότητα αλγορίθμων. Μέτρηση της αποτελεσματικότητας. Πολυπλοκότητα αλγορίθμου Ο. Ανάλυση παραγόντων. Κανονικοποιημένες μονάδες χρόνου. Αναλυτική μέτρηση πράξεων. Μέτρηση πράξεων για διάφορα n. Πυθαγόρειες τριάδες. Πυθαγόρειες τριάδες αλγόριθμος 1. Παρατηρήσεις στον αλγόριθμο 1. Πυθαγόρειες τριάδες αλγόριθμος 2. Παρατηρήσεις στον αλγόριθμο 2. Πυθαγόρειες τριάδες αλγόριθμος 3.

Λέξεις – κλειδιά: Αποτελεσματικότητα αλγορίθμων, Πολυπλοκότητα αλγορίθμου Ο, Πυθαγόρειες τριάδες