Ζωολογία Ι

Ενότητες

Ενότητα 15: Ελάσσονα Εκδυσόζωα

ΒραδύποραΣτα Ελάσσονα Εκδυσόζωα περιλαμβάνονται φύλα με ποικιλία σχεδίων οργάνωσης σώματος τα οποία εκδύουν το επιδερμίδιό τους και έτσι υπάγονται στην ομάδα Εκδυσόζωα δηλαδή ζώα που υφίστανται εκδύσεις. Στην ομάδα αυτή των ελάσσονων εκδυσόζωων ανήκουν πολλά φύλα εκτός από το φύλο Αρθρόποδα το οποίο είναι το πλέον πολυπληθές φύλο ζωϊκών οργανισμών. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των φύλων και αναπτύσσεται ο επιστημονικός προβληματισμός που υπάρχει σχετικά με την ταξινόμηση, την προέλευσή τους και τις φυλογενετικές τους συσχετίσεις και γίνεται αναφορά στις μορφολογικές και μοριακές συγγένειες που υπάρχουν μεταξύ τους. 

 

Λέξεις - Κλειδιά: Εκδυσόζωα, Νηματώδεις, Νηματόμορφα, Κινόρρυγχα, Θωρακοφόρα, Πριαπουλίδια, Ονυχοφόρα, Βραδύπορα.

 

 

Παραδόσεις

Ενότητα 15. Ελάσσονα Εκδυσόζωα (PDF)
Ενότητα 15. Ελάσσονα Εκδυσόζωα (PPT)

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 15. Ελάσσονα Εκδυσόζωα. Διάλεξη 1η.

Έκδυση. Φύλο Νηματώδεις. Ασθένειες που προκαλούν στους ανθρώπους.

Ενότητα 15. Ελάσσονα Εκδυσόζωα. Διάλεξη 2η.

Φύλο Βραδύπορα. Φύλο Θωρακοφόρα. Φύλο Πριαπουλίδια. Φύλο Κινόρρυγχα. Φύλο Ονυχοφόρα. Φύλο Νηματόμορφα.