Ζωολογία Ι

Ενότητες

Ενότητα 14: Δακτυλιοσκώληκες και Συγγενή Τάξα

SabellaΟι Δακτυλιοσκώληκες είναι ένα πολυπληθές φύλο στο οποίο περιλαμβάνονται οι θαλάσσιοι Πολύχαιτοι, οι γεωσκώληκες και άλλοι Oλιγόχαιτοι σκώληκες του γλυκού νερού και οι βδέλλες. Η πιο σημαντική καινοτομία των ειδών του φύλου αυτού είναι η εμφανής μεταμέρεια δηλαδή η σειριακή επανάληψη των τμημάτων του σώματός τους. Συγγενή με το φύλο Δακτυλιοσκώληκες είναι τα φύλα Εχίουρα και Σιπούνκουλα. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των φύλων και αναπτύσσεται ο επιστημονικός προβληματισμός που υπάρχει σχετικά με την ταξινόμηση, την προέλευσή τους και τις φυλογενετικές τους συσχετίσεις και γίνεται αναφορά στις μορφολογικές και μοριακές συγγένειες που υπάρχουν μεταξύ των Δακτυλιοσκωλήκων, των Μαλακίων και των Αρθροπόδων. 

 

Λέξεις - Κλειδιά: Δακτυλιοσκώληκες, Πολύχαιτοι, Γεωσκώληκες, Βδέλλες, Εχίουρα, Σιπούνκουλα, Σιβογλινίδες.

 

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 14. Δακτυλιοσκώληκες και συγγενή Τάξα. Διάλεξη 1η.

Δακτυλιοσκώληκες: Παρουσίαση των φύλων. Μεταμέρεια. Μορφολογικά χαρακτηριστικά. Φυλογένεση.

Ενότητα 14. Δακτυλιοσκώληκες και συγγενή Τάξα. Διάλεξη 2η.

Φύλο Δακτυλιοσκώληκες: Σχέδιο οργάνωσης σώματος. Πολύχαιτοι. Κλάδος Πωγωνοφόρα. Κλάδος Επισαγματοφόρα. Ομοταξία Ολιγόχαιτοι. Ομοταξία Βδελλίδια.

 

Παραδόσεις

Ενότητα 14. Δακτυλιοσκώληκες και Συγγενή Τάξα (PPT)
Ενότητα 14. Δακτυλιοσκώληκες και Συγγενή Τάξα (PDF)
Ενότητα 14. Εργαστηριακή Άσκηση Σκώληκες (PPT)
Ενότητα 14. Εργαστηριακή Άσκηση Σκώληκες (PDF)

 

Εργαστήρια

Ενότητα 14. Εργαστηριακή Άσκηση Δακτυλιοσκώληκες (A' Μέρος).

Πλατυέλμινθες (Ομοταξία Στροβιλιστικοί). Εισαγωγή. Παρατήρηση μικροσκοπικών και μακροσκοπικών παρασκευασμάτων. Παρατήρηση και πραγματοποίηση τομής σε ζωντανά δείγματα Ολιγόχαιτου Δακτυλιοσκώληκα.

Ενότητα 14. Εργαστηριακή Άσκηση Δακτυλιοσκώληκες (Β' Μέρος).

Ανατομή Ολιγοχαίτου Δακτυλιοσκώληκα

 

Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

Εργαστηριακή Άσκηση ΑΚΟΙΛΩΜΑΤΙΚΑ- ΨΕΥΔΟΚΟΙΛΩΜΑΤΙΚΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ (PDF)
Εργαστηριακή Άσκηση ΑΚΟΙΛΩΜΑΤΙΚΑ- ΨΕΥΔΟΚΟΙΛΩΜΑΤΙΚΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ (DOC)