Ζωολογία Ι

Ενότητες

Ενότητα 11: Πλατυέλμινθες, Μεσόζωα και Νημερτίνοι

FlatwormsΟι Πλατυέλμινθες, τα Μεσόζωα και οι Νημερτίνοι είναι τρία διαφορετικά φύλα με αμφίπλευρη συμμετρία σώματος που εμφανίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ιστολογικής-οργανικής βαθμίδας οργάνωσης του σώματος (Πλατυέλμινθες) και της οργανο-συστημικής βαθμίδας οργάνωσης του σώματος (Νημερτίνοι). Τα Μεσόζωα αποτελούν μια αινιγματική ομάδα οργανισμών που η κατάταξή τους σε φύλο δεν υποστηρίζεται από νεότερες μελέτες. Στους Πλατυέλμινθες παλαιότερα κατατάσσονταν και τα Ακοιλόμορφα τα οποία τώρα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό φύλο. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των φύλων και αναπτύσσεται ο επιστημονικός προβληματισμός που υπάρχει σχετικά με την ταξινόμηση και την προέλευσή τους. Γίνεται αναφορά στους Κεστώδεις και Τρηματώδεις Πλατυέλμινθες και τις ασθένειες που προκαλούν.

 

Λέξεις - Κλειδιά: Πλατυέλμινθες, Μεσόζωα, Νημερτίνοι, Κεστώδεις, Τρηματώδεις, ταξινόμηση, παρασιτικές ασθένειες, Σχιστοσωμίαση, Ταινία, Εχινόκοκκος.

 

 

Παραδόσεις

Ενότητα 11. Πλατυέλμινθες, Μεσόζωα και Νημερτίνοι (PDF)
Ενότητα 11. Πλατυέλμινθες, Μεσόζωα και Νημερτίνοι (PPT)

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 11. Πλατυέλμινθες-Μεσόζωα-Νημερτίνοι. Διάλεξη 1η

Λοφοτροχόζωα vs Eκδυσόζωα. Φύλο Μεσόζωα. Φύλο Ακοιλόμορφα. Φύλο Νημερτίνοι. Φύλο Πλατυέλμινθες.

Ενότητα 11. Πλατυέλμινθες-Μεσόζωα-Νημερτίνοι. Διάλεξη 2η

Φύλο Πλατυέλμινθες: Βασικά χαρακτηριστικά. Ομοταξία Στροβιλιστικοί. Ομοταξία Τρηματώδεις - Είδη και ανθρωπονόσοι. Ομοταξία Κεστώδεις - Είδη και ανθρωπονόσοι.