Ζωολογία Ι

Ενότητες

Ενότητα 10: Ακτινωτά Ζώα

Τα φύλα Κνιδόζωα και Κτενοφόρα έχουν πρωτογενή ακτινωτή συμμετρία η οποία είναι  πλεονεκτική για προσκολλημένους οργανισμούς ή οργανισμούς που πλέουν ελεύθερα, επειδή τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος προέρχονται εξίσου από όλες τις κατευθύνσεις. Τα Κνιδόζωα είναι αποτελεσματικοί θηρευτές, καθώς διαθέτουν κνιδοκύτταρα με νηματοκύστεις, οργανίδια που «τσιμπούν». Εμφανίζονται με δύο βασικούς σωματικούς τύπους, τον εδραίο  πολύποδα ή την ελεύθερη μέδουσα, ενώ στις περισσότερες ομοταξίες ο κύκλος ζωής περιλαμβάνει τόσο έναν αγενώς αναπαραγόμενο πολύποδα όσο και μια εγγενώς αναπαραγόμενη μέδουσα.  Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των ομοταξιών Υδρόζωα, Σκυφόζωα, όπου ανήκουν οι γνωστές μέδουσες, Κυβόζωα, Σταυρόζωα και Ανθόζωα, τα γνωστά κοράλλια. Παρουσιάζεται επίσης ο βασικός επιστημοινικός προβληματισμός που υπάρχει σχετικά με την ταξινόμηση, την προέλευσή και τη φυλογένεση  των Κνιδοζώων.

 

Λέξεις - Κλειδιά: Φύλο Κνιδόζωα, Ομοταξία Υδρόζωα, Ομοταξέα Σκυφόζωα, Ομοταξία Σταυρόζωα, Ομοταξία Κυβόζωα, Ομοταξία Ανθόζωα,  Φύλο Κτενοφόρα, Φυλογένεση διπλοβλαστικών, Φυλογένεση Κνιδοζώων. 

 

 

Παραδόσεις

Ενότητα 10. Ακτινωτά ζώα (PDF)
Ενότητα 10. Ακτινωτά ζώα (PPT)

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 10. Ακτινωτά Ζώα. Διάλεξη 1η

Φύλο Κνιδόζωα. Μορφές Κνιδοζώων. Κνιδοκύτταρα. Τοίχωμα Σώματος. Μυοεπιθηλιακά και νευριά κύτταρα Κνιδοζώων. Είδη νηματοκύστεων. Υδρόζωα. Μονήρες Υδρόζωο. Αποικιακό Υδρόζωο. Δομή αποικιακού Υδρόζωου. Δομή Υδρομέδουσας. Πρόσληψη τροφής. Αναπαραγωγή Ύδρας. Χαρακτηριστικά Υδροζώων.

Ενότητα 10. Ακτινωτά Ζώα. Διάλεξη 2η

Σκυφόζωα. Δομή Σκυφομέδουσας. Αναπαραγωγικός Κύκλος. Χαρακτηριστικά Σκυφοζώων. Κυβόζωα. Δομή Κυβομέδουσας. Χαρακτηριστικά Κυβοζώων. Σταυρόζωα. Ανθόζωα: Υφομοταξία Ζωανθάρια ή Εξακοράλλια, Υφομοταξία Οκτωκοράλλια ή Αλκυονάρια. Εσωτερική Δομή Θαλάσσιας Ανεμώνας. Δομή Σκληρακτίνιου Ζωανθάριου. Δομή Οκτωκοραλλίου.

Ενότητα 10. Ακτινωτά ζώα. Διάλεξη 3η

Φύλο Κτενοφόρα: Μορφές. Δομή. Χαρακτηριστικά. Ομοιότητες Κνιδοζώων - Κτενοφόρων. Διαφορές Κνιδοζώων - Κτενοφόρων.

 

Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

Εργαστηριακή Άσκηση ΣΠΟΓΓΟΙ-ΚΝΙΔΟΖΩΑ (PDF)
Εργαστηριακή Άσκηση ΣΠΟΓΓΟΙ-ΚΝΙΔΟΖΩΑ (DOC)

 

Βίντεο

Ενότητα 10. "Aurelia swimming"

Κολυμβητική κίνηση μέδουσας Aurelia aurita.

Ενότητα 10. "Box Jellyfish (Cubozoa)"

Κυβομέδουσα

Ενότητα 10. "Hydra catches water flea"

Τρεφόμενη Hydra

Ενότητα 10. "Hydra"

Αναπαραγωγή της Ύδρας με εκβλάστηση

Ενότητα 10. "Nematocysts Firing"

Εκτίναξη Νηματοκύστεων

Ενότητα 10. Physalia

Physalia Σιφωνοφόρο Υδρόζωο

Ενότητα 10. "Sea anemones feeding"

Θαλάσσιες ανεμώνες που τρέφονται.

Ενότητα 10. "Βudding in Hydrq HD ANIMATION"

Αναπαραγωγή στην Ύδρα.

Ενότητα 10. Swimming Anemone

Κίνηση Θαλάσσιας Ανεμώνας.

Ενότητα 10. "Coral egg"

Αυγά κοραλλιών.

Ενότητα 10. "Anemone feeding"
Ενότητα 10. " Muscle nerves anemone"

Θαλάσσια ανεμώνη.

Ενότητα 10. " Skleractinia"

Σκληρακτίνια

Ενότητα 10. "Cnidarians: Moon Jelly Life Cycle"

Στροβίλωση Aurelia

Ενότητα 10. "Ctenofora"

Κτενοφόρα

Ενότητα 10. "Cnidarians: Moon Jelly Life Cycle"

Στροβίλωση Aurelia

Ενότητα 10. "Corallium rubrum"

Κόκκινο κοράλι