Ζωολογία Ι

Ενότητες

Ενότητα 7: Ταξινομική και Φυλογένεση των Ζώων

TaxaΟι ταξινομικές ομάδες ονομάζονται τάξα και αντιστοιχούν σε είδη, γένη, τάξεις, ομοταξίες, φύλα και βασίλεια αλλά και σε ενδιάμεσες βαθμίδες. Τα ονόματα των ειδών είναι διωνυμικά περιλαμβάνοντας το όνομα του γένους και ένα ειδικό επίθετο. Εναλλακτικές απόψεις για την έννοια του είδους περιλαμβάνουν το εξελικτικό είδος και το φυλογενετικό είδος. Η γενικά αποδεκτή από τους ζωολόγους άποψη είναι ότι ένα είδος θα πρέπει να αποτελεί μια γραμμή πληθυσμών που έχουν κοινή εξελικτική καταγωγή. Από τις δύο κυριότερες σχολές της Ταξινομικής, η Εξελικτική Ταξινομική ομαδοποιεί τα είδη σε ανώτερα τάξα σύμφωνα με την κοινή καταγωγή τους αλλά και τα προσαρμοστικά χαρακτηριστικά που έχουν αποκτήσει. Αντίθετα η Φυλογενετική ή Κλαδιστική Ταξινομική δίνει αποκλειστικά έμφαση στην κοινή καταγωγή. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά θεωρητικά πλαίσια της φυλογένεσης και ταξινόμησης των ζωϊκών οργανισμών. 

 

Λέξεις - Κλειδιά: Φυλογένεση, τάξο, γένος, είδος, ομολογία, ομοπλασία, φυλογενετικό δένδρο, κλαδόγραμμα, συναπομορφία, μονοφυλετικότητα, παραφυλετικότητα, πολυφυλετικότητα, εξελικτική ταξινομική, φαινετική ταξινομική, φυλογενετική συστηματική ή κλαδιστική.

 

 

Παραδόσεις

Ενότητα 7. Ταξινομική και Φυλογένεση των Ζώων (PDF)
Ενότητα 7. Ταξινομική και Φυλογένεση των Ζώων (PPT)

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 7. Ταξινόμηση και Φυλογένεση των Ζώων. Διάλεξη 1η

Εισαγωγή. Αριστοτέλης. Λινναίος. Τάξο. Διωνυμική ονοματολογία. Κανόνες ονοματολογίας. Τριωνυμική ονοματολογία στα υποείδη. Ταξινομικοί χαρακτήρες και φυλογενετική ανασύσταση. Εξέταση πολικότητας. Κλάδοι. Απωμορφία. Συναπωμορφία. Πλησιομορφία. Συμπλησιομορφία. Κλαδόγραμμα. Φυλογενετικό δένδρο.

Ενότητα 7. Ταξινόμηση και Φυλογένεση των Ζώων. Διάλεξη 2η

Θεωρίες για την Ταξινομική. Ομαδοποίηση των ταξινομικών ομάδων. Μονοφυλετικό Τάξο. Παραφυλετικό Τάξο. Εξελικτική Ταξινομική. Φαινετική Ταξινομική. Φυλογενετική Ταξινομική ή Κλαδιστική. Η σημερινή κατάσταση στην Ταξινομική των Ζώων. Είδος. Τυπολογικό είδος. Βιολογικό είδος. Εξελικτικό είδος. Φυλογενετικό είδος. Διαφορές μεταξύ τους. Οι κύριες διαιρέσεις της Ζωής. Παραδοσιακή ομαδοποίηση Ζώων. Καινούργια ταξινόμηση Αμφίπλευρων. Ακαθόριστες θέσεις.