Ζωολογία Ι

Ενότητες

Ενότητα 6: Αρχιτεκτονικό Πρότυπο Ζώου

Αρχιτεκτονικό πρότυπο ζώουΗ εξέλιξη της πολυπλοκότητας των ζωϊκών οργανισμών έδωσε όλο και περισσότερο πολύπλοκα οργανωμένες μορφές. Έτσι, ενώ οι μονοκύτταροι οργανισμοί επιτελούν επιτελούν όλες τις λειτουργίες της ζωής στα όρια ενός μοναδικού κυττάρου, η εμφάνιση των πολυκύτταρων οργανισμών σηματοδότησε την εμφάνιση οργάνωσης αποτελούμενη από υφιστάμενες μονάδες ενωμένες σε διαδοχικά επίπεδα. Ως αποτέλεσμα κάθε οργανισμός έχει κληρονομήσει ένα σχέδιο οργάνωσης του σώματος του. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα διαφορετικά αρχιτεκτονικά πρότυπα οργάνωσης του σώματος των ζωϊκών οργανισμών από τους ιδιαίτερα απλούς έως και τους πλέον πολύπλοκους.

 

Λέξεις - Κλειδιά: Ζωϊκή συμμετρία, ενδόδερμα-μεσόδερμα-εξώδερμα, ακοιλωματικό-ψευδοκοιλωματικό-ευκοιλωματικό σχέδιο οργάνωσης σώματος, πολυπλοκότητα-μέγεθος σώματος, εξωκυτταρικά-ενδοκυτταρικά συστατικά Μεταζώων.

 

 

Παραδόσεις

Ενότητα 6. Αρχιτεκτονικό Πρότυπο Ζώου (PDF)
Ενότητα 6. Αρχιτεκτονικό Πρότυπο Ζώου (PPT)

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 6. Αρχιτεκτονικό Πρότυπο Ζώου. Διάλεξη 1η.

Οργάνωση πολυπλοκότητας ζώων: Επίπεδα οργάνωσης της πολυπλοκότητας των οργανισμών. Οργάνωση πολυπλοκότητας ζώων: Συμμετρία σώματος, Σωματικές κοιλότητες, Διαφορές στη δημιουργί αμεσοδέρματος, Σωματικές κοιλότητες και ανάπτυξη. Σύνοψη αρχιτεκτονικού προτύπου ζώου.

Ενότητα 6. Αρχιτεκτονικό Πρότυπο Ζώου. Διάλεξη 2η.

Μετάζωα. Σχέση μεγέθους - εξέλιξης. Εσωτερικά υγρά. Τύποι ιστών. Evo-Devo Eξελικτική Αναπτυξιακή Βιολογία.

 

Εργαστήρια

Eνότητα 6. Εργαστηριακή Άσκηση Ιστολογίας (PPT)
Eνότητα 6. Εργαστηριακή Άσκηση Ιστολογίας (PDF)

Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

Ενότητα 6. Εργαστηριακή Άσκηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ (DOC)
Ενότητα 6. Εργαστηριακή Άσκηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ (PDF)