Ζωολογία Ι

Ενότητες

Ενότητα 5: Αρχές Ανάπτυξης

Αρχές ΑνάπτυξηςΗ αναπτυξιακή βιολογία μελετά την προέλευση της οργάνωσης και της πολυπλοκότητας με τις οποίες επιτυγχάνεται η ανάπτυξη ενός νέου οργανισμού από ένα γονιμοποιημένο ωάριο. Στα πλαίσια αυτά η αναπτυξιακή βιολογία μελετά τον τρόπο ρύθμισης της ανάπτυξης ενός οργανισμού. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι θεωρίες που διέπουν τη βιολογία της ανάπτυξης όπως η αρχική θεωρία του προσχηματισμού και η κατοπινή θεωρία της επιγένεσης κατά την οποία η ανάπτυξη είναι μια προοδευτική εμφάνιση νέων δομών που προκύπτουν ως προϊόντα μιας προϋπάρχουσας ανάπτυξης.

 

Λέξεις - Κλειδιά: γονιμοποίηση, αυλάκωση, γαστριδίωση, πρωτοστόμια, δευτεροστόμια, σωματικό πρότυπο ζωϊκού οργανισμού, ανάπτυξη σπονδυλοζώων, ανάπτυξη Θηλαστικών.

 

 

Παραδόσεις

Ενότητα 5. Αρχές Ανάπτυξης (PDF)
Ενότητα 5. Αρχές Ανάπτυξης (PPT)

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 5. Αρχές Ανάπτυξης. Διάλεξη 1η.

Γονιμοποίηση. Διαδικασία ενεργοποίησης. Αυλάκωση- Γαστριδίωση: Είδη Αυλάκωσης.

Ενότητα 5. Αρχές Ανάπτυξης. Διάλεξη 2η.

Διαφορές πρωτοστομίων - δευτεροστομίων. Αυλάκωση - γαστριδίωση: Βλαστιδίωση, Γαστριδίωση, Μεταγαστρίδιο. Μηχανισμοί Ανάπτυξης: Γονιδιακή έκφραση, Μορφογένεση άκρων, Evo-Devo και άλλα ερωτήματα.

 

Βίντεο

Ενότητα 5. "Gastrulation and Neurulation (Xenopus laevis)"

Γαστριδίωση στο βάτραχο.

Ενότητα 5: "Développement embryonnaire du Poisson Zèbre"

Εμβρυϊκή ανάπτυξη ψαριού.

Ενότητα 5. "Zebrafish timelapse of development through gastrulation"

Zebrafish γαστριδίωση.

Ενότητα 5: "Gastrulation"

Γαστριδίωση

Ενότητα 5: "Sea urchin fertilization"

Γονιμοποίηση αχινού

Ενότητα 5: "Sea urchin Fertilization"

Γονιμοποίηση αχινού

Ενότητα 5: " Sea urchin fertilization calcium wave"