Ζωολογία Ι

Ενότητες

Ενότητα 3: Βιολογική Εξέλιξη

EvolutionΗ ποικιλότητα των ζωντανών οργανισμών είναι αποτέλεσμα μιας σταδιακής διαδικασίας που είναι γνωστή ως βιολογική εξέλιξη. Την θεωρία αυτή διατύπωσε πρώτος ο Κάρολος Δαρβίνος στα μέσα του 19ου αιώνα. Η δαρβινική θεωρία τροποποιήθηκε τις δεκαετίες μετά το θάνατο του Δαρβίνου καθώς έγιναν καλύτερα γνωστές οι διαδικασίες της γενετικής. Στις δεκαετίες του ’30 και του ΄40 η δαρβινική θεωρία διευρύνθηκε με νέες ανακαλύψεις στους κλάδους της γενετικής, της φυσικής ιστορίας, της παλαιοβιολογίας και της συστηματικής, διαμορφώνοντας τον νεοδαρβινισμό. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι θεωρίες της εξέλιξης δίνοντας έμφαση στο δαρβινισμό και στα επακόλουθα θεωρητικά πλαίσια που διαμορφώθηκαν από τη θεωρία του Κ. Δαρβίνου. 

 

Λέξεις - Κλειδιά: Προκαρυωτικό κύτταρο, Ευκαρυωτικό κύτταρο, Ενδοκυττάρωση ή Ενδοκύτωση, Εξωκυττάρωση ή Εξωκύτωση, Μίτωση, Κυτταροκίνηση. 

 

 

Παραδόσεις

Ενότητα 3. Βιολογική Εξέλιξη (PDF)
Ενότητα 3. Βιολογική Εξέλιξη (PPT)

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 3. Βιολογική Εξέλιξη. Διάλεξη 1η

Βιολογική Εξέλιξη: Αλλαγές σε μικρά-μεσαία-μεγάλη κλίμακα. Δαρβινική θεωρία της εξέλιξης. Προ-Δαρβινικές εξελικτικές ιδέες. Χριστιανισμός. Κληρονόμηση επίκτητων χαρακτήρων. Μετασχηματιστικές θεωρίες. Παραλλακτικές θεωρίες. Οι πέντε θεωρίες του Δαρβίνου για την εξέλιξη των ειδών. Συνεχής Αλλαγή. Απολιθώματα. Γεωλογικός χρόνος. Τάσεις στην αλλαγή των ειδών. Κοινή καταγωγή.

Ενότητα 3. Βιολογική Εξέλιξη. Διάλεξη 2η

Βιολογική Εξέλιξη: Πανσπερμία. Η προέλευση των Ζωντανών Συστημάτων.Η Ζωή στο Προκάμβριο. Οι Προκαρυωτικοί οργανισμοί και η εποχή των Κυανοβακτηρίων (κυανοφυκών).

Ενότητα 3. Βιολογική Εξέλιξη. Διάλεξη 3η

Βιολογική Εξέλιξη: Διαλογή. Ορθογένεση.Νεοδαρβινισμός. Συνθετική θεωρία. Μικροεξέλιξη. Μακροεξέλιξη. Πολυμορφισμός. Ισορροπία Hardy - Weinberg. Αλφισμός. Γενετική παρέκκλιση.

Ενότητα 3. Βιολογική Εξέλιξη. Διάλεξη 4η

Βιολογική Εξέλιξη: Ενδογαμία. Μετανάστευση. Φυσική επιλογή. Φυλετική επιλογή. Μέτρηση γενετικής ποικιλομορφίας. Ποσοτική ποικιλομορφία. Μακροεξέλιξη. Επιλογή στο πεδίο των ειδών. Οργανισμική μακροεξέλιξη. Μαζικές εξαφανίσεις. Αίτια μαζικών εξαφανίσεων.