Ζωολογία Ι

Ενότητες

Ενότητα 1: Βασικές Αρχές της Βιολογίας και η Επιστήμη της Ζωολογίας

Το δένδρο της ζωής κατά E. HaeckelΗ επιστημονική μέθοδος περιλαμβάνει την διατύπωση υποθέσεων και στη συνέχεια τον έλεγχό τους ο οποίος βασίζεται σε παρατηρήσεις του φυσικού κόσμου. Οι υποθέσεις που επανειλημμένα επαληθεύονται, γίνονται θεωρίες. Οι ισχυρότερες θεωρίες χαρακτηρίζονται ως θεωρητικά πλαίσια, όπως είναι για παράδειγμα η θεωρία της εξέλιξης και η χρωμοσωμική θεωρία της κληρονόμησης.

Οι ζωολογικές επιστήμες χωρίζονται σε πειραματικές και εξελικτικές. Οι πειραματικές επιστήμες χρησιμοποιούν πειράματα σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Οι εξελικτικές επιστήμες προσπαθούν να αναπαραστήσουν την ιστορία της ζωής χρησιμοποιώντας την συγκριτική μέθοδο. Οι ιδιότητες των ζώων και γενικά των ζωντανών οργανισμών, έχουν αποκτηθεί σταδιακά μέσα από μακρόχρονες εξελικτικές διαδικασίες. Στην ενότητα αυτή γίνεται η παρουσίαση των ιδιοτήτων της ζωής και αναπτύσσονται οι επιστημονικές μέθοδοι που οδήγησαν στη διατύπωση θεωρητικών πλαισίων σχετικά με την εξέλιξη και την ανάπτυξη των ζωικών οργανισμών. 

 

Λέξεις- Κλειδιά: Επιστήμη, Επιστημονική μέθοδος, Πειραματικές επιστήμες, Εξελικτικές επιστήμες.

 

 

Παραδόσεις

Ενότητα 1. Βασικές Αρχές της Βιολογίας και η Επιστήμη της Ζωολογίας (PPT)
Ενότητα 1. Βασικές Αρχές της Βιολογίας και η Επιστήμη της Ζωολογίας (PDF)