Ζωγραφική

Ζωγραφική της πρωτοβυζαντινής περιόδου. Γενικές αρχές και τάσεις της βυζαντινής ζωγραφικής (φυσιοκρατία, αφαίρεση). Τεχνοτροπική καταγωγή (ελληνορωμαϊκή ζωγραφική, επαρχιακή τέχνη της Ανατολής). Η ζωγραφική των κατακομβών. Μωσαϊκά δάπεδα σε κοσμικά και εκκλησιαστικά κτήρια. Ναοί της Θεσσαλονίκης - Ναοί της Ιταλίας (Μελέτη περιπτώσεων).

Λέξεις Κλειδιά: Φυσιοκρατία, Αφαίρεση, Ψηφιδωτά, Νωπογραφίες, Εικόνες