Λειτουργική

Ενότητες

Τελετουργικά θέματα

Η «Τάξη» στη Λατρεία, Σύγχρονα τελετουργικά προβλήματα

 

Λέξεις - κλειδιά: Τάξη, Τελετουργία

Παρουσιάσεις

11. Τελετουργικά ζητήματα (PPT)
11. Τελετουργικά ζητήματα (PDF)

 

Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

11. Τελετουργικά θέματα

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 11: Τελετουργικά θέματα / Διάλεξη 11

Η «Τάξη» στη Λατρεία, Σύγχρονα τελετουργικά προβλήματα.