Λειτουργική

Ενότητες

Θέματα παράδοσης και εξέλιξης στη Λατρεία της Εκκλησίας

Η έννοια της λειτουργικής παράδοσης, Βασικοί σταθμοί και κριτήρια στην ανανέωση - εξέλιξη της Λατρείας.

 

Λέξεις - κλειδιά: Παράδοση (Λατρείας), Εξέλιξη (Λατρείας), Ανανέωση (Λατρείας)

Παρουσιάσεις

10. Παράδοση και εξέλιξη στη λατρεία της Εκκλησίας (PPT)
10. Παράδοση και εξέλιξη στη λατρεία της Εκκλησίας (PDF)

 

Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

10. Θέματα παράδοσης και εξέλιξης τη Λατρεία της Εκκλησίας

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 10: Θέματα παράδοσης και εξέλιξης στη Λατρεία της Εκκλησίας / Διάλεξη 10

Η έννοια της λειτουργικής παράδοσης, Βασικοί σταθμοί και κριτήρια στην ανανέωση - εξέλιξη της Λατρείας.