Λειτουργική

Ενότητες

Εορτολογία

Γένεση των χριστιανικών εορτών, Το Πάσχα, Τα Χριστούγεννα και τα Θεοφάνεια, Η Ανάληψη και η Πεντηκοστή, Η Μεταμόρφωση, Οι Θεομητορικές εορτές, Εορτές του Τιμίου Σταυρού και των Αγίων

 

Λέξεις - κλειδιά: Εορτή, Δεσποτικές (εορτές), Θεομητορικές (εορτές)

Παρουσιάσεις

9. Εισαγωγή στην Εορτολογία (PPT)
9. Εισαγωγή στην Εορτολογία (PDF)

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 9: Εορτολογία / Διάλεξη 9

Γένεση των χριστιανικών εορτών, Το Πάσχα, Τα Χριστούγεννα και τα Θεοφάνεια, Η Ανάληψη και η Πεντηκοστή, Η Μεταμόρφωση, Οι Θεομητορικές εορτές, Εορτές του Τιμίου Σταυρού και των Αγίων.

 

Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

9. Εορτολογία